Avesta Vagnen - Video skogs- och flakvagnar för ATV

Avesta ms34 In Action

 

Från miniskotare till ATV på 30 sekunder

 

AvestaVagnen Installation

 

Avesta MS48 In Action

 

Avesta MS38 In Action

 

Avesta MS38 In Action

 

Avesta MS 48 Hydrauliskt insatsflak