11855 Ramstyrning till MS38 elhydraulisk inkl. reläsats

Elektrohydraulisk ramstyrning kan styras utan att det stora hydraulaggregatet är igång. Utökad sidoförflyttning jämfört med tidigare modeller. Hydraulaggregatet sitter helt skyddat inne i vagnen och högt placerade styrcylindrar minimerar risken för skador från uppstickande vegetation.