14227 Ramstyrning till MS34 hydraulisk

Elektrohydraulisk ramstyrning kan styras utan att det stora hydraulaggregatet är igång. Utökad sidoförflyttning jämfört med tidigare modeller. Hydraulaggregatet sitter helt skyddat inne i vagnen och högt placerade styrcylindrar minimerar risken för skador från uppstickande vegetation.