14230 Uppgradering från BS Vanguard till Honda 6.5hk