14239 Brytblock med krokkätting extra vinschvajerstyrare

Väldigt bra om man vill vinscha runt ett hörn eller om man vill dra slinga för dubblad dragkraft.