14273 MS38 hjul och Boggilådor på en 34a (utan drift)